29
MAR
2023

Uczestnictwo w bezpłatnych kursach.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista aktywnie poszerzają swoje  umiejętności poprzez uczestnictwo w bezpłatnych kursach zawodowych. W ramach dwóch kursów związanych z obsługą kas rejestrujących (kurs obsługi kasy kelnerskiej z terminalem POS oraz kursu obsługi kasy f
Kontynuuj czytanie →
25
MAR
2023

Technik ekonomista – prezentacja zawodu

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji zawodu TECHNIK EKONOMISTA ***PREZENTACJA***
Kontynuuj czytanie →
17
MAR
2023

Kształcenie praktyczne w zawodzie technik ekonomista

Program nauczania w zawodzie technik ekonomista obejmuje kształcenie teoretyczne oraz dużą liczbę godzin zajęć praktycznych. Wiedzę teoretyczną uczniowie wykorzystują w praktyce na zajęciach w pracowni ekonomicznej, która wyposażona jest w programy komputerowe.  Podczas pięcioletniej
Kontynuuj czytanie →
09
MAR
2023

TECHNIK EKONOMISTA – warto wybrać TEN zawód!

https://youtu.be/98rw4alMFmQ
Kontynuuj czytanie →
09
MAR
2021

Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych

                      Obiektywnym potwierdzeniem wysokiej jakości nauczania są wyniki z zewnętrznych egzaminów zawodowych, które w naszym technikum ekonomicznym są wyższe niż średnia wojewódzka i ogólnopolska. Podczas większości s
Kontynuuj czytanie →
08
MAR
2021

Praktyki zawodowe technika ekonomisty

Praktyki zawodowe, rozwijające potrzebne umiejętności niezbędne do prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań zawodowych, są nieodłącznym elementem procesu kształcenia zawodowego w naszej szkole. Uczniowie technikum ekonomicznego obywają praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach handlo
Kontynuuj czytanie →
08
MAR
2021

Dotychczasowe osiągnięcia techników ekonomistów

Uczniowie naszego technikum ekonomicznego są laureatami oraz finalistami ogólnopolskich olimpiad i konursów z zakresu wiedzy ekonomicznej.    
Kontynuuj czytanie →
08
MAR
2021

TECHNIK EKONOMISTA – sylwetka absolwenta i przykładowe miejsca pracy

 Sylwetka absolwenta: Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej: stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalno
Kontynuuj czytanie →
08
MAR
2021

TECHNIK EKONOMISTA – charakterystyka zawodu i warunki ksztacenia

  Charakterystyka zawodu: Zawód technik ekonomista jest zawodem z wielkimi tradycjami. Związany jest z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach adminis
Kontynuuj czytanie →

Skip to content