17
MAR
2023

Kształcenie praktyczne w zawodzie technik ekonomista

Program nauczania w zawodzie technik ekonomista obejmuje kształcenie teoretyczne oraz dużą liczbę godzin zajęć praktycznych. Wiedzę teoretyczną uczniowie wykorzystują w praktyce na zajęciach w pracowni ekonomicznej, która wyposażona jest w programy komputerowe.  Podczas pięcioletniej nauki w technikum zdobędziesz umiejętności praktyczne związane z obsługą programów  finansowo – księgowych, magazynowo – sprzedażowych, kadrowo-płacowych oraz oprogramowania do rozliczeń podatkowych i  prowadzenia bieżącej działalności firmy.  Nauczymy Cię również,  jak prowadzić biuro, obsługiwać podstawowe urządzenia biurowe oraz przygotować niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji, handlu  i usług. Zdobędziesz również praktyczną wiedzę na temat badania rynku, polityki zatrudnienia oraz sprzedaży towarów i usług. Zdobyte umiejętności praktyczne umożliwią Ci sprawne poruszanie się na rynku pracy.

IMG_20210316_073224 IMG_20210316_073339 Bez nazwy Bez tytułu

charset=Ascii binary comment

charset=Ascii binary comment

Skip to content