08
MAR
2021

TECHNIK EKONOMISTA – sylwetka absolwenta i przykładowe miejsca pracy

 Sylwetka absolwenta:

Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

 • stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
 • sporządzania biznesplanu

2) w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.

 

 

Przykładowe miejsca pracy technika ekonomisty:

 • urzędy administracji państwowej,
 • banki,
 • urzędy skarbowe,
 • instytucje ubezpieczeniowe,
 • biura rachunkowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego np. gminy,
 • agencje celne,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • firmy usługowe i handlowe,
 • fundacje i stowarzyszenia.

Absolwent  kierunku technik ekonomista będzie również przygotowany do założenia i  prowadzenia własnej firmy.:

 

Technik ekonomista  na FACEBOOKU

https://www.facebook.com/ekonomista.tuchow

Skip to content