Dyrekcja

Dyrektor szkoły :

 mgr inż. Bogusław Harańczyk

 Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i prozawodowego:

dr inż Ryszard Mysior

Kierownik Centrum Kształcenia Praktycznego:

mgr inż. Marek Gierałt


zarzadzenie_16marca

Powered by WordPress Popup