Dyrekcja

Dyrektor CKZIU w Tuchowie:

 mgr inż. Bogusław Harańczyk

 Wicedyrektor ds. wychowawczych

mgr Małgorzata Kozioł

Kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego:

mgr inż. Marek Gierałt

 


Skip to content