08
MAR
2021

TECHNIK EKONOMISTA – charakterystyka zawodu i warunki ksztacenia

t ekonomista

 

Charakterystyka zawodu:

Zawód technik ekonomista jest zawodem z wielkimi tradycjami. Związany jest z wykonywaniem prac biurowych w jednostkach organizacyjnych ulokowanych w różnych branżach, instytucjach ubezpieczeniowych, jednostkach samorządów terytorialnych, urzędach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach oraz instytucjach publiczno-prawnych. Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza duże szanse zatrudnienia.  Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy ze względu na posiadane umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Przedstawiciele zawodu uczestniczą  w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu oraz kontroli wielu obszarów funkcjonowania różnych organizacji. W każdej instytucji potrzebni są specjaliści z zakresu obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej i obliczania zarobków pracowników.

 

 Warunki kształcenia:

Nauka trwa 5 lat, które można wykorzystać na dokładne zastanowienie się nad wyborem dalszej drogi i podjęcie decyzji, czy rozpocząć studia, podjąć zatrudnienie  lub może jednocześnie studiować i pracować. Nauka w szkole przygotowuje do zawodu, który jest szerokoprofilowy, a to oznacza, że można uzyskać pracę wszędzie, gdzie prowadzona jest działalność przedsiębiorstw  oraz w wielu instytucjach państwowych. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących (język polski, matematyka, historia itd.) poznaje się przedmioty zawodowe, które przede wszystkim nastawione są na efekty kształcenia praktycznego (systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi, systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej,  rozliczenia finansowe jednostki organizacyjnej, kadry i płace, planowanie przedsięwzięć gospodarczych). Odróżnia nas to od oferty liceum ogólnokształcącego, proponującego kierunek menedżerski lub ekonomiczny, w którym nie ma przedmiotów zawodowych. Po zakończonej nauce w technikum  jest się atrakcyjniejszym kandydatem dla przyszłego pracodawcy, ponieważ oprócz wyuczonego zawodu można pochwalić się doświadczeniem zawodowym, dzięki odbytym ośmiotygodniowym praktykom zawodowym w przedsiębiorstwach prywatnych  oraz instytucjach i urzędach państwowychNa przedmiotach zawodowych nabywa się praktycznych umiejętności, dzięki czemu można pomóc rodzicom i znajomym prowadzić księgę przychodów i rozchodów, wypełnić deklaracje podatkowe itp. Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych. Nasza szkoła oferuje także możliwość  uzyskania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych  w ramach bezpłatnych kursów, np. kursu obsługi kas fiskalnych, prawa jazdy kat. B itp.

Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie,  niezbędne do realizacji kształcenia w zawodzie technik ekonomista.

Skip to content