Historia Szkoły

cvb

Założycielem szkoły był Pan Józef Hołda, nauczyciel wywodzący się z tuchowskiej rodziny, który 29 sierpnia 1946 roku otrzymał odręczne pismo od Naczelnika Wydziału Szkolnictwa Zawodowego w Krakowie, inż. J. Nawrockiego, upoważniającego go do prowadzenia wpisów do Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej.Pierwsze zajęcia rozpoczęły się 1 października 1946 roku. W 1948 roku pojawiła się nowa nazwa, określająca po raz pierwszy profil zawodowy: Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa Krawiecko-Ślusarska.

W 1952 oddano do użytku budynek szkolny, powstały po wyremontowaniu dawnego dworu hr. Rozwadowskich-Teodorowiczów /dawnych właścicieli Tuchowa/. Na przestrzeni lat zmieniły się często nazwy szkoły i specjalności. Ostatnia miała miejsce w 1977 roku, kiedy ze wszystkich typów szkół utworzono zbiorczy zakład szkolny pod nazwą: Zespół Szkół Zawodowych.

W chwili obecnej w skład zespołu wchodzą następujące szkoły: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, liceum zawodowe, technikum zawodowe, technikum dla dorosłych, technikum po zasadniczej szkole zawodowej, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna.

W związku z reformą szkolnictwa od 1 września 2002 r. szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie.

 

Nazwa szkoły czyli dlaczego tak…

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem

– nazwa nadana szkole uchwałą Rady Powiatu Tarnowskiego 21 marca 2006 r.

Nazwa szkoły nawiązuje do wydarzeń historycznych, które rozegrały się w grudniu (22-25) 1914 roku na pograniczu dwóch gmin: Pleśna i Tuchów, jest więc nawiązaniem do wydarzeń regionalnych, wpisujących się w historię walk narodowowyzwoleńczych Polaków. Bitwa pod Łowczówkiem była najważniejsza i najbardziej krwawa ( 128 poległych, 342 rannych) w całym 1914 roku, czyli w całej dotychczasowej historii Legionów – co podkreślił w rozkazie komendant Józef Piłsudski. Bitwa ta wymieniona jest, obok innych, na płytach Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Żadna szkoła w gminie nie nosi imienia związanego z walką Polaków o wolność w czasie I wojny światowej.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (dawniej: Zawodowych) zawsze informowano uczniów o tej bitwie. Z inicjatywy nieżyjącego już nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych mgr. Tadeusza Wantucha zorganizowano w 1988 roku imprezę turystyczno-patriotyczną pod nazwą „Zlot gwiaździsty na cmentarzu legionistów w Łowczówku” – przetrwała ona do chwili obecnej, ma od wielu lat zasięg powiatowy i bierze w niej udział rokrocznie około 1 000 młodzieży. Szkolny Klub Krajoznawczo Turystyczny PTTK w ZSP jest corocznie współorganizatorem tej imprezy, a także organizatorem konkursu wiedzy o bitwie, który ma zasięg ogólnopowiatowy.

Takie samo imię nosi Gimnazjum w Pleśnej.

Historia szkoły w liczbach

Dwie ważne daty w historii szkoły:
 • 1 października 1946 r. – pierwsze zajęcia szkolne
 • 9 października 2006 r. – minęło już 60 lat.

 

Cóż się w tym okresie zmieniło:

  • 1 października 1946 r. – Publiczna Szkoła Dokształcająca – Zawodowa
  • 1 września 1977 r. – utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych
  • 1 września 2002 r. – utworzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  • 9 października 2006 r. – dzisiejsze obchody 60 lecia szkoły, uroczyste nadanie imienia „Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem”, i wręczenie sztandaru.
  • 1946/1947 – 2 oddziały – 42 uczniów szkoły zawodowej
  • 2006/2007 – 35 oddziałów – 932 uczniów – zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum uzupełniające, szkoła policealna.
  Obecnie jest to największa szkoła średnia powiatu tarnowskiego.
  • 1946/47 – 7
  • 2006/07 – 80
  Wciągu 60 lat pracowało 358 nauczycieli.
  • 1948/49 – 2
  • 1949/50-31
  • 2005/2006 - 287
  Ogółem wciągu 60 lat – 8 010
 • Na początku:
  • budynek szkolny i stare warsztaty w budynkach podworskich
  Obecnie:
  • budynek szkolny ten sam,
  • 1993 r. –oddano do użytku nowe warsztaty szkolne – po 12 latach budowy,
  • XII 2002 r. – powstało Informatyczne Centrum Edukacyjne Powiatu Tarnowskiego przy ZSP w Tuchowie,
  • VI 2003 r. - oddanie do użytku dużej hali sportowej i siłowni,
  • IX 2004 r. – powstanie Międzypowiatowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – w celu szkolenia młodocianych pracowników i osób dorosłych.
  Szkoła ta zmieniła się diametralnie – z zasadniczej szkoły zawodowej - przekwalifikowała się w szkołę kształcącą absolwentów gimnazjów we wszystkich możliwych szkołach, dokształca również dorosłych.

Góra

Skip to content