Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie w roku szkolnym

2020/2021

Zespół humanistyczny

-p. mgr Małgorzata Kozioł

-p. mgr Magdalena Wilga

-p. mgr Jadwiga Wiśniewska

-p. mgr Lilianna Lipka

-p. mgr Bogusław Maciaszek

Zespół języków obcych

-p. mgr Anna Archamowicz

-p. mgr Agnieszka Stańczyk

-p. mgr Łukasz Galas

-p. mgr Michał Krupiński

-p. mgr Natalia Ryndak

-p. mgr Magdalena Rojek-Krempa

Zespół wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

-p. mgr Sławomir Wasiek

-p. mgr Daniel Bartkowski

-p. mgr Iwona Błaszczyk

-p. mgr inż. Marian Zych

Zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

-p. mgr Małgorzata Kozioł

-p. mgr Władysława Smalarz

-p. mgr Katarzyna Kwiek

-p. mgr Magdalena Rojek-Krempa

-p. mgr Ewa Hadas

-p. mgr inż. Barbara Marczewska

-p. mgr Jarosław Dąbrowski

Zespół informatyczny

-p. mgr inż. Łukasz Archamowicz

-p. mgr Marzena Chwistek

-p. inż. Tomasz Stec

Zespół przedmiotów zawodowych

-p. mgr inż. Tadeusz Pierz

-p. mgr Agnieszka Niemiec

-p. mgr inż. Sylwia Stanuch-Osysko

-p. mgr Artur Wąsikowski

-p. mgr inż. Jan Musiał

-p. mgr inż. Piotr Tomsia

-p. mgr inż. Marek Totoś

-p. mgr inż. Urszula Ginter

-p. mgr inż. Grażyna Muniak

-p. mgr Anna Rafa

-p. mgr Joanna Piórkowska

-p. mgr inż. Jan Lachowicz

Zespół praktycznej nauki zawodu

-p. mgr inż. Marek Gierałt

-p. Jerzy Lachowicz

-p. mgr inż. Wiesław Kita

-p. mgr Dariusz Ciszek

-p. mgr inż. Tadeusz Pierz

Zespół nauczycieli religii

-ks. mgr Jerzy Ochał

-p. mgr Andrzej Dusza

Wychowawcy internatu

-p. mgr Ewa Hadas

-p. mgr Adrianna Wasiek

-p. mgr Barbara Mazurkiewicz

-p. mgr Bogusław Maciaszek

-p. mgr Łukasz Galas

-p. mgr Magdalena Wilga

-p. mgr Adrianna Wasiek

Doradca zawodowy

-p. mgr inż. Grażyna Muniak

Pedagog szkolny

-p. mgr Katarzyna Peca-Mastalerz

Koordynatora ds.bezpieczeństwa

-p. mgr Katarzyna Peca-Mastalerz

Opiekunowie samorządu uczniowskiego

-p. mgr Magdalena Rojek-Krempa

-p. mgr Łukasz Galas


Skip to content