28
MAJ
2024

Wycieczka z projektu ekologicznego

W poniedziałek 27 maja 2024 roku 15-osobowa grupa młodzieży z naszej szkoły wraz z
opiekunem udała się na wycieczkę do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi i
Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach. W programie wycieczki był
także spacer w koronach drzew, szlak nietoperzy oraz Park Zdrojowy w Ciężkowicach.
Celem wyjazdu było zapoznanie młodzieży z światem ptaków i nietoperzy, podniesienie
świadomości ekologicznej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko
naturalne.

Magdalena Rojek-Krempa

Skip to content