25
KWI
2024

Konkurs z biologii „Człowiek i zdrowie”

24 kwietnia odbył się konkurs z biologii pod nazwą „Człowiek i zdrowie”. Konkurs polegał na rozwiązywaniu w dwuosobowych zespołach pisemnego testu, złożonego z różnorodnych zadań dotyczących szeroko pojętej profilaktyki zdrowia. W konkursie wzięło udział 17 zespołów z klas od 1 do 3 technikum. Uczestnicy musieli zmagać się min. z pytaniami dotyczącymi alergii, profilaktyki otyłości, chorób układu krążenia, skutków stosowania używek, zdrowego odżywiania, profilaktyki osteoporozy oraz wykazać się wiedzą na temat czerniaka, HIV/AIDS, szczepień ochronnych i dopingu. Konkurs miał na celu kształtowanie prozdrowotnych postaw, wskazanie czynników wpływających pozytywnie na zdrowie i
rozwój oraz uświadomienie szkodliwości używek i zagrożeń, jakie ze sobą niosą.
Podium zajęła klasa II Td, czyli uczniowie klasy o specjalności technik hotelarstwa i technik ekonomista.
Wyniki: I. miejsce – Emilia Wajda, Wiktoria Kwiek, II. miejsce – Manuel Nowiński,
Kacper Toczek, III. miejsce – Łukasz Łabuda, Patryk Morąg.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział i gratuluję zwycięzcom.
Katarzyna Kwiek

Skip to content