15
LIS
2023

Zakończyła się realizacja zajęć on – line w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Zakończyła się realizacja zajęć on – line w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Projekt polega na realizacji zajęć pozalekcyjnych on-line dla uczniów Technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie chcących rozwijać zainteresowania mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/ umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie Techników zakwalifikowani zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu.

W projekcie wzięło łącznie udział 717 uczestników, w tym 321 kobiet i 396 mężczyzn.

Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramami podanymi przez uczelnie wyższe.

Zajęcia on – line obejmowały zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie wideokonferencji realizowane przez uczelnie będące partnerami projektu, odpowiedzialne za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych. Podczas zajęć zapewniony był udział nauczyciela danej szkoły związanego z realizowanym obszarem tematycznym.

Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.

 

Zajęcia on-line prowadzone były przez Partnerów w obszarach tematycznych :

  • budownictwo – Politechnika Krakowska,
  • żywność – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
  • język angielski zawodowy –Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie,
  • mechaniczno-mechatroniczny – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Zajęcia odbywały się w salach szkolnych wyposażonych w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji. W ramach projektu odbyło się w sumie 1380 godz. zajęć on -line:

– 690 godz. zajęć z obszaru żywność,

– 330 godz. zajęć z obszaru język angielski zawodowy,

– 180 godz. zajęć z obszaru budownictwo,

– 180 godz. zajęć z obszaru mechaniczno – mechatronicznego,

– 36 wyjazdów na uczelnie.

 

Zrealizowano w :

  1. ZSP ZAKLICZYN od roku szkolnego 2016/ 2017 zajęcia on –line z obszaru żywność – 210 godz. i obszaru budownictwo – 180 godz.,
  2. ZSLiT WOJNICZ od roku szkolnego 2017/ 2018 zajęcia on –line z obszaru żywność –150 godz. i obszaru język angielski zawodowy – 180 godz.,
  3. CKZiU TUCHÓW od roku szkolnego 2017/ 2018 zajęcia on –line z obszaru żywność –180 godz. i obszaru mechaniczno – mechtronicznego – 180 godz.,
  4. ZSP ŻABNO od roku szkolnego 2018/ 2019 zajęcia on –line z obszaru żywność – 150 godz. i obszaru język angielski zawodowy – 150 godz.

 

Szkołom zapewniono pomoce dydaktyczne i artykuły spożywcze niezbędne do realizacji zajęć.

 

W trwania pandemii koronowirusa COVID -19 przy jednoczesnym wstrzymaniu nauki bezpośrednio w szkołach/ uczelniach lub brakiem dostępu do platformy przez niektórych uczniów, część zajęć odbywała się w formie odtwarzania w ustalonym dogodnym terminie dla całych grup zajęciowych zdalnie z domów lub  w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy.

 

W ramach przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 zakupiono 153 szt. laptopów na łączną kwotę 399000 zł, które przekazano do szkół:

– ZSP Zakliczyn (43 szt.),

– ZSP Ryglice (29 szt.).

– ZSLiT Wojnicz (29 szt.),

– CKZiU Tuchów (24 szt.),

– ZSP Żabno (13 szt.),

– ZSOiZ Ciężkowice (11 szt.),

– ZSOiZ Gromnik (4 szt.).

 

krk2war_kul2 (400x265)

smart

smart

Skip to content