12
PAź
2023

Wyjście do Biblioteki Publicznej w Tuchowie

11 października 2023 roku uczniowie klasy trzeciej Branżowej Szkoły I Stopnia Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie pod opieką wychowawcy B. Harańczyka
i bibliotekarki B. Mazurkiewicz odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Tuchowie. Ważnym elementem spotkania było przygotowanie młodzieży do korzystania z zasobów biblioteki
publicznej po ukończeniu szkoły i pokazanie jak funkcjonuje biblioteka, jakie obowiązują w niej zasady.

Uczniowie dowiedzieli się jakie warunki należy spełnić, aby stać się czytelnikiem. Poznali zasady wypożyczania książek. Dyrektor p. Bożena Wrona zapoznała uczniów z bogatą ofertą, z zasadami
zapisu, regulaminem, rodzajem gromadzonych zbiorów, działalnością kulturalną promującą czytelnictwo m. in działaniem Dyskusyjnych Klubów Książki propozycjami spotkań autorskich … ponadto p. B. Wrona przeprowadziła instruktaż obsługi książkomatu.

Serdecznie dziękujemy za możliwość spotkania i przekazane informacje.

Barbara Mazurkiewicz

20231011_120144 20231011_120203 20231011_123123

Skip to content