25
SIE
2023

Kolejne formy wsparcia w projekcie Mistrzowie w zawodzie II

Dnia 20 czerwca 2023 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Mistrzowie w zawodzie II” wspófinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. W myśl jego zapisów projekt został przedłużony do dnia 31 października 2023 r., dzięki czemu przez dodatkowe dwa miesiące realizacji nauczyciele i uczniowie będą mogli skorzystać z kolejnych form wsparcia:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie:
– kurs AutoCAD Inventor – 10 uczniów
– kurs operatora wózków widłowych – 5 uczniów
– kurs obsługi kas kelnerskich z terminalem POS – 8 uczniów
– kurs catering małych imprez okolicznościowych – 10 uczniów
2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie:
– kurs AutoCAD Inventor – 10 uczniów
– kurs operatora wózków widłowych – 6 uczniów
– kurs wykonywania tynków maszynowych – 5 uczniów
– kurs przygotowania imprez masowych wraz z cateringiem – 10 uczniów
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach:
– kurs AutoCAD – 10 uczniów
– kurs AutoCAD (poziom podstawowy, rozszerzony, projektowanie 3D) – 1 nauczyciel
– kurs kelnerski z elementami parzenia kawy – 10 uczniów
4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach:
– kurs cukierniczy – 10 uczniów
5. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu:
– kurs kuchnie świata – 10 uczniów
– kurs operatora wózków widłowych – 4 uczniów
6. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie:
– kurs operatora wózków widłowych – 5 uczniów

Na powyższe kursy zakupiono dodatkowe pomoce dydaktyczne dla uczniów, m. in. agregat tynkarski, skanery 3D, ekspresy do kawy, kocioł warzelny, termosy, kuchenki gazowo-elektryczne, stoły cateringowe, naczynia, garnki, patelnie. Zapewniono również materiały zużywalne do pracy na kursach w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz budowlanej. Celem kursów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej oraz nabycie
dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji zawodowych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Skip to content