06
LIP
2023

Zapytanie ofertowe

Prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie w oparciu
o zasadę konkurencyjności na zadanie pn. „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych-
budowlanych i gastronomicznych (w ramach realizacji projektu „Mistrzowie w zawodzie II”.
Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe
uczniów – SPR.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września
2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn.zm.)

Zapytanie ofertowe – gastronomiczne

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_gastronomiczne

Załącznik_nr_2_opis_przedmiotu_zamówienia_gastronomiczne

Załącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_gastronomiczne

Załącznik_nr_4_do_zapytania_ofertowego_gastronomiczne

Załącznik_nr_5_wzór_umowy_gastronomiczne

 

Zapytanie ofertowe budowlane

Załącznik_nr_1_Formularz_oferty_budowlane

Załącznik_nr_2_opis_przedmiotu_zamówienia_budowlane

Załącznik_nr_3_do_zapytania_ofertowego_budowlane

Załącznik_nr_4_do_zapytania_ofertowego_budowlane

Załącznik_nr_5_wzór_umowy_budowlane

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 14 lipca 2023 – część gastronomiczna  :        POBIERZ

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 14 lipca 2013 – część budowlana :  POBIERZ

PROTOKÓŁ Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO – część GASTONOMICZNA  18 lipca 2023 :   POBIERZ

PROTOKÓŁ Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO – część BUDOWLANA 18 lipca 2023 :   POBIERZ

Skip to content