09
CZE
2023

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

NPRCz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

 Powiat Tarnowski,  szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnowski przystąpiły do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach Priorytetu 3.

 Program zakłada zakup dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, planowane jest przystąpienie do podpisania umowy i realizacji programu. Dofinansowanie otrzymało 4 szkoły:

 • Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. J. St. Pasierba w Żabnie,
 • Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego J. Paderewskiego w Ciężkowicach,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem,
 • Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.

W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie finansowe będzie mogło być przeznaczone na:

 1. a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych oraz lektur szkolnych,
 2. b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
 • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
 • zakup oprogramowania dla bibliotek,
 • zakup czytników e-booków,
 • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
 1. c) realizację działań promujących czytelnictwo:
 • zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
 • organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;

Zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Zadanie jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Ogólna wartość złożonych wniosków dyrektorów szkół oraz przyznanej dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach Priorytetu 3. wynosi 50000,00 zł. Źródła finansowania: Budżet państwa wynosi 80%, tj. 40000,00 zł. Wymagany wkład własny organu prowadzącego szkoły wynosi 10000,00 zł., tj. 20% wartości zadania.

 Dofinansowanie otrzymały:

 

 1. Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. J. St. Pasierba w Żabnie. Wartość zadania: 15000,00 w tym dofinansowanie: 12000,00 zł, wkład własny: 3000,00 zł.
 2. Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego J. Paderewskiego w Ciężkowicach. Wartość zadania: 15000,00 w tym dofinansowanie: 12000,00 zł, wkład własny: 3000,00 zł.
 3. .Branżowa Szkoła I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem. Wartość zadania: 5000,00 w tym dofinansowanie: 4000,00 zł, wkład własny: 1000,00 zł.
 4. Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. Wartość zadania: 15000,00 w tym dofinansowanie: 12000,00 zł, wkład własny: 3000,00 zł.

 

PEŁNA INFORMACJA O PROGRAMIE (PDF)

 

 

 

 

Skip to content