07
CZE
2023

EKOMAŁOPOLSKA dla klimatu

W Tuchowie w CKZiU 6.czerwca b.r. w ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA –„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” realizowanego przez Powiat Tarnowski, odbyła się prelekcja na temat „Przyczyn  i skutków zmian klimatycznych”, w której udział wzięli uczniowie z klasy 2Ta. Prelegent wprowadził słuchaczy w zakres działań i celów projektu, a następnie przeszedł do omawiania przyczyn globalnego ocieplenie, skutków jakie niesie oraz podał sposoby, które każdy może zastosować, aby zmniejszyć skalę globalnego ocieplenia, czyli: wymienić źródło ogrzewania na ekologiczne, oszczędzać energię elektryczną i wodę, wybierać bezemisyjne środki transportu, ograniczyć powstawanie odpadów, robić świadome zakupy, nie stosować plastiku, chronić lasy i sadzić drzewa, stosować ‘ekologiczną dietę’ i rozmawiać o problemach klimatycznych.

Dzisiejszy wykład na pewno podniósł świadomość ekologiczną młodzieży. Uzmysłowił, że trzeba zmieniać swoje nawyki, co przełoży się na zmniejszenie zatruwania środowiska i w ten sposób  będzie przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych.

Katarzyna Kwiek

IMG_20230606_090114062_HDR IMG_20230606_090131126_HDR

Skip to content