30
MAJ
2023

Egzamin zawodowy – materiały pomocnicze

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej
egzaminu zawodowego w sesji 2023 LATO

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023 – Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia,
ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb

Skip to content