30
MAJ
2023

Egzamin zawodowy LATO 2023

Egzaminy zawodowe w sesji LATO 2023 rozpoczynają się 1 czerwca 2023 r.
Szczegółowy harmonogram egzaminu i listy zdających w poszczególnych dniach umieszczone są na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu szkoły.

Na egzamin należy stawić się co najmniej 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia!!!
Proszę zabrać ze sobą DOKUMENT TOŻSAMOŚCI i czarno piszący długopis!

Przypominam, iż udział w egzaminie jest obowiązkowy ( jest podstawą do promowania ucznia do klasy wyższej)

Skip to content