10
MAR
2023

TECHNIK HOTELARSTWA – sylwetka absolwenta i przykładowe miejsca pracy

Sylwetka absolwenta

Absolwent technikum w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do  wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:
  • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  • przygotowywania i podawania śniadań;
  • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 • w zakresie kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji:
  • rezerwacji usług hotelarskich;
  • obsługi gości w recepcji.

 

Miejsca pracy technika hotelarstwa

Zawód technik hotelarstwa umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa tj. hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp., ale również w przedsiębiorstwach żeglugowych, turystycznych, uzdrowiskowych.

Technik hotelarstwa może również pracować „na własny rachunek”, prowadząc działalność gospodarczą w zakresie organizacji i świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych oraz innych usług związanych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim.

 

https://www.facebook.com/hotelarz.tuchow

Skip to content