16
STY
2023

OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

9.stycznia 2023 r.  czterech uczniów klas czwartych i drugich technikum wzięło udział w etapie szkolnym XXXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ. Najlepszy wynik w szkole
uzyskał Konrad Bołoz z klasy 4Tpa i kolejno Angelika Pudło 4Tpa, Szymon Kuta 2Tc oraz Wojciech Gogola 2Tc. Aby przejść do etapu okręgowego należało zdobyć 80% punktów,
niestety żaden z uczniów nie osiągnął wymaganej liczby. Pomimo tego należą im się gratulacje, ponieważ tematyka olimpiady obejmowała poza podstawą programową z ekologii
i biologii także wiedzę z zakresu ekologii klasycznej, wody, gleby i ich ochrony, gospodarki rolnej i leśnej, żywności i zdrowia, ochrony przyrody, ochrony powietrza, gospodarki
odpadami, hałasem, promieniowanie oraz aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska. Tematyka była bardzo obszerna i należało
wykazać się ogromną wiedzą z ekologii. Gratuluję uzyskanych wyników.

Katarzyna Kwiek

grafika

Skip to content