16
STY
2023

Olimpiada Przedsiębiorczości

W dniu 16 stycznia 2023 r. poznaliśmy wyniki etapu szkolnego XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem „Biznes i zarzadzanie” . Do etapu okręgowego olimpiady zakwalifikował się Dawid Bajorek z klasy IV technikum ekonomicznego. Etap okręgowy odbędzie się 2 marca 2023 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku szkolnym Dawid również brał udział w etapie okręgowym Olimpiady Przedsiębiorczości co potwierdza jego wysoki poziom wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

op

Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i przedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do każdej edycji zgłasza się kilkanaście tysięcy młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z ponad 1000 szkół w całej Polsce.

Cele Olimpiady:

-zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, psychologii i etyki biznesu, przedsiębiorczości,

-poszerzenie wiedzy uczniów na temat ekonomii, zarządzania i nauk pokrewnych,

-rozwinięcie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu, a także dostrzegania ich wpływu na rzeczywistość ekonomiczno-społeczną,

-zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym oraz rynku pracy,

-zwiększenie zainteresowania uczniów szkół, ponadgimnazjalnych udziałem w olimpiadzie przedmiotowej jako formie sprawdzenia się oraz podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej,

-zwiększenie motywacji uczniów do poszerzania wiedzy i wzmacniania umiejętności z zakresu edukacji ekonomicznej oraz aktywnego uczestnictwa w działaniach kształtujących postawy przedsiębiorcze,

-podniesienie kompetencji społecznych, w tym postawy współdziałania oraz uczciwej rywalizacji,

-podniesienie rangi przedmiotu „Podstawy Przedsiębiorczości” i przyznanie przedsiębiorczości właściwego zadania w systemie edukacji.