27
GRU
2022

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

 

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej:

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.06 Realizacja usług w recepcji kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych    (brak)

Skip to content