02
GRU
2022

Wyniki szkolnego konkursu „Wiedzy o HIV/AIDS”

Z okazji przypadającego 1. grudnia Światowego Dnia AIDS i podejmując działania na rzecz promocji zdrowia w zakresie profilaktyki HIV/AIDS w szkole przeprowadzono konkurs skierowany do uczniów CKZiU. Jego celem było: poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki HIV/AIDS, kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi wobec osób zakażonych wirusem HIV lub chorych na AIDS, integrowanie młodzieży we wspólnych działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Swoją wiedzę sprawdzało 29 uczniów z klas od 1 do 4, rozwiązując test składający się z 40 zadań (typu zamkniętego i otwartego). Najlepszymi wiadomościami wykazały się uczennice klas czwartych zajmując całe podium.

Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce – Aleksandra Augustyn klasa 4Tpb, II miejsce – Magdalena Ryznar klasa 4Tga i III miejsce  – Paulina Wójcik klasa 4Tga.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie – serdecznie gratuluję.

Katarzyna Kwiek

Laureatki konkursu 2 (13) 3 (8)

Skip to content