19
LIS
2022

Laptopy dla uczniów CKZIU

Baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o kolejnych piętnaście nowych laptopów. Zakup możliwy był dzięki udziałowi szkoły w projekcie pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” nr: RPMP.10.02.03-12-0490/16 realizowanym w zakresie Poddziałania 10.2.3 KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW w ramach komponentu małopolska chmura edukacyjna dotyczący przedmiotów zawodowych, 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Laptopy na co dzień stanowić będą wyposażenie pracowni ekonomicznej a w razie potrzeby, służyć będą uczniom w kształceniu zdalnym.

IMG_20221129_085144_998 lap

 

Skip to content