24
PAź
2022

„HISTORIA W ŚWIADECTWACH SZKOLNYCH ZATRZYMANA…”

Dnia 21 października 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie została otwarta wystawa poświęcona historii edukacji na naszym terenie połączona z prezentacją świadectw szkolnych, począwszy od tych z końca XIX wieku aż do lat 80. wieku XX. Na jej otwarcie przybyło wielu znamienitych gości, których powitał wicedyrektor CKZiU Michał Krupiński. Następnie Lilianna Lipka przedstawiła, skąd się wziął pomysł wystawy, jak wyglądało zbieranie materiałów, jakiego typu i jak wiekowe dokumenty udało się pozyskać; zaprezentowała także kilka wybranych świadectw ze Szkoły Powszechnej w Tuchowie oraz wyjaśniła, czego się z nich można dowiedzieć, jaką historię w sobie zatrzymały.

Na wystawie zaprezentowano 28 oryginałów świadectw z czasów zaboru austriackiego, I wojny światowej, międzywojnia, czasu okupacji niemieckiej oraz powojenne i współczesne, a także ponad 150 kopii tychże. Dodatkowo na wystawie zaprezentowano zdjęcia osób, w większości oryginalne, notatki biograficzne, wspomnienia bliskich, inne eksponaty z poszczególnych epok, jak na przykład zeszyt sprzed prawie 100 lat prowadzony pięknym kaligraficznym pismem. Wystawiono też monografie poświęcone historii tuchowskich szkół, pięć tablic prezentujących dzieje placówek od czasów zaborów, w tym trzech z Tuchowa i dwóch spoza miasta. Wystawie towarzyszyła poezja śpiewana Marka Grechuty. Dodatkowo można było zwiedzić Szkolną Salę Pamięci poświęconą bitwie pod Łowczówkiem oraz żołnierzom I Brygady Legionów Polskich biorącym w niej udział. Uczniowie branży gastronomicznej CKZiU serwowali kawę, herbatę oraz pyszne słodkości własnego wyrobu, a gości przybyłych do szkoły witali uczniowie ubrani w mundury legionistów oraz sanitariuszka. Wszyscy goście wypowiadali się bardzo pozytywnie o wystawie. W kolejnych dniach wystawę zwiedzać będą uczniowie CKZiU i Szkoły Podstawowej w Tuchowie, którzy uczestniczyć będą także w warsztatach pt. „Historia w świadectwie szkolnym zatrzymana…”.

Organizatorkami wystawy są: Lilianna Lipka, Magdalena Wilga, Joanna Mikrut. Dziękują one wszystkim osobom, które udostępniły świadectwa, eksponaty, zdjęcia oraz dyrekcji, nauczycielom i uczniom CKZiU za pomoc w przygotowaniu i organizacji imprezy, sali wystawowej oraz bufetu.

2

10 11 8 9 7 4 6 3 2 5

Skip to content