19
WRZ
2022

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

Wrzesień 19, 2022 Brak komentarzy

 

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów na kursy zawodowe prowadzone w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja międzyszkolna na niżej wymienione kursy dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 23 września 2022 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są
na stronie www.mistrzowiewzawodzie.pl w zakładce Dokumenty – Regulamin rekrutacji oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

 

Wykaz kursów:

 

  1. Kurs zawodowy: kurs obsługi kasy fiskalnej
  • Uczestnicy kursu – 8 uczniów
  • Miejsce prowadzenia zajęć: w zależności od uczestników – szkoła realizująca projekt
  • Wymiar zajęć: 15 godz.
  • miejsce składania formularzy: ZSP Ryglice

 

  1. Kurs zawodowy: obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS
  • Uczestnicy kursu – 9 uczniów
  • Miejsce prowadzenia zajęć: w zależności od uczestników – szkoła realizująca projekt
  • Wymiar zajęć: 15 godz.
  • miejsce składania formularzy: ZSP Żabno
Skip to content