14
WRZ
2022

Informacja o projekcie pn.: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023”

MChII

W dniu 01.09.2022 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023” w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – część konkursowa Poddziałanie 10.1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów ZSP w Zakliczynie, CKZiU w Tuchowie, ZSOiZ w Gromniku, LO w Tuchowie, ZSLiT w Wojniczu w okresie od września 2022 do czerwca 2023 r. poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania.

Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku.

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line  dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą rozwijać zainteresowania i poszerzać swoją wiedzę z obszaru:

 • Chemia w Liceum Ogólnokształcącym w ZSP Zakliczyn,
 • Język angielski w Technikum w ZSP Zakliczyn,
 • Informatyka w Technikum w CKZiU Tuchów,
 • Chemia w Liceum Ogólnokształcącym w ZSOiZ Gromnik,
 • Biologia w Liceum Ogólnokształcącym Tuchów,
 • Geografia w Liceum Ogólnokształcącym W Tuchowie,
 • Geografia w Liceum Ogólnokształcącym w ZSLiT Wojnicz.

Planuje się utworzenie po jednej grupie w ramach każdego obszaru liczących 15 osób. Zajęcia zaplanowano na rok szkolny 2022/2023 w wymiarze 30 godz. lekcyjnych. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały zużywalne i biurowe, na które szkoła zgłosiła zapotrzebowanie i są zgodne z opublikowanym przez MCP katalogiem pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć. W ramach każdego obszaru uczniowie w roku szkolnym odbędą zajęcia stacjonarne bezpośrednio na Uczelni:

 • Chemia w LO w ZSP Zakliczyn na Politechnice Krakowskiej,
 • Język angielski w T w ZSP Zakliczyn na Uniwersytecie Pedagogicznym,
 • Informatyka w CKZiU Tuchów na Wyższej Szkole Ekologii i Turystyki w Suchej Beskidzkiej,
 • Chemia w LO w ZSOiZ Gromnik na Politechnice Krakowskiej,
 • Biologia w LO Tuchów na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • Geografia w LO W Tuchowie na Uniwersytecie Jagiellońskim,
 • Geografia w LO w ZSLiT Wojnicz na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wartość projektu to 67 553,48  zł, w tym dofinansowanie 64 175,80 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 3 377,68 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 57420,45 zł.

 Rekrutacja trwa od 14 września 2022 r. do 27 września 2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

 

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Skip to content