09
MAJ
2022

REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE

REKRUTACJA NA STAŻE ZAWODOWE / PRAKTYKI ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na:

–  staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego

oraz

– praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin/4 tygodnie.

Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości
1 700,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce “Dokumenty” na stronie internetowej projektu oraz na stronach internetowych szkół biorących udział
w projekcie.

Staże i praktyki będą realizowane w terminach: 4-29 lipca lub 1-29 sierpnia 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie lub u szkolnych liderów wymienionych w zakładce “Kadra” do dnia 20 maja 2022 r.

Ilość miejsc ograniczona!

CKZiU Tuchów – 25

ZSP Zakliczyn – 28

ZSP Ryglice – 16

ZSOiZ Ciężkowice – 19

ZSLiT Wojnicz – 10

ZSP Żabno – 10

ZSOiZ Gromnik – 13

 

Skip to content