02
MAJ
2022

Finał IX edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 28 kwietnia 2022 r. uczennica klasy IV I technikum ekonomicznego Weronika Wantuch uczestniczyła w ogólnopolskim finale konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, zorganizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Konkurs odbył się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podczas finału konkursu uczestnicy rozwiązywali test wiedzy, składający się z 50 pytań wielokrotnego wyboru z zakresu prawa pracy oraz bhp.

W IX edycji konkursu, przebiegającej pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, wzięło udział 8 tysięcy uczniów szkół ponadpodstawowych. Do finału zakwalifikowało się 48 najlepszych.

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Serdecznie gratulujemy !!!

Artur Wąsikowski

w1

3 (6) 2 (9)

 

Skip to content