20
KWI
2022

PROCEDURY SANITARNE PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r.

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), uprzejmie informuję, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów.

Podczas egzaminów obowiązują Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS, oraz zawarte w Zarządzeniu nr 7/2022 dyrektora CKZIU w Tuchowie dostępne poniżej:

 

PROCEDURY SANITARNE PODCZAS EGZAMINU MATURALNEGO 

Skip to content