01
LUT
2022

ETAP SZKOLNY XXIX OLIMPIADY PCK

Dnia 13. stycznia w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne XXIX Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Do etapu szkolnego przystąpiło 12 uczennic klas trzecich technikum o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych. Ich zadanie polegało na rozwiązaniu testu dotyczącego prawidłowego żywienia, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia. Największą ilość  punktów zdobyły uczennice klasy 3Tga, czyli: Sara Sowa, Paulina Sus i Magdalena Ryznar. Wszystkie trzy uczennice uzyskały 80% możliwych punktów, dlatego potrzebna była dogrywka, która wyłoniła osobę z najwyższą punktacją, została nią Paulina Sus.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia, inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

pck

Skip to content