28
STY
2022

Nauka zdalna i stacjonarna w okresie 27 stycznia – 27 lutego 2022 r.

Zarządzenie NR 3  /2022  dyrektora Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie   z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie organizacji ZDALNEGO NAUCZANIA w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z COVID-19

 

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

I.

  1. W dniach od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. zajęcia dydaktyczne kształcenia ogólnego realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( kształcenie zdalne).
  2. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia zdalnego odbywać się będą w czasie rzeczywistym wg obowiązującego tygodniowego planu lekcji.
  3. Kształcenie zdalne prowadzone będzie w oparciu o REGULAMIN, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II.

 

  1. W dniach od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. praktyczna nauka zawodu realizowana jest stacjonarnie w szkole i w warsztatach szkolnych, wg obowiązującego tygodniowego planu lekcji i załączonego harmonogramu (zał.2)
  2. Zajęcia kształcenia ogólnego, przewidziane w dniu odbywania praktycznej nauki zawodu, realizowane będą zdalnie, poza terminem przewidzianym w planie lekcji i w trybie offline.

III.

  1. W dniach od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. zajęcia dydaktyczne/konsultacje z wybranych przedmiotów maturalnych w klasach czwartych, realizowane będą stacjonarnie w szkole,  wg załączonego harmonogramu ( zał.2) .
  2. Pozostałe zajęcia kształcenia ogólnego, przewidziane w dniu przeprowadzania zajęć z przedmiotów maturalnych, realizowane będą zdalnie, poza terminem przewidzianym w planie lekcji i w trybie offline.

 

IV.

  1. W dniach od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. internat CKZIU w Tuchowie pozostaje zamknięty.
  2. W dniach od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. biblioteka szkolna będzie dostępna dla uczniów w godzinach od 8:00 do 14:00

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Skip to content