16
GRU
2021

Kształcenie zdalne od 20 grudnia 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 14 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

I.

  1. W dniach od 10 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne kształcenia ogólnego realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( kształcenie zdalne).
  2. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia zdalnego odbywać się będą w czasie rzeczywistym wg obowiązującego tygodniowego planu lekcji.
  3. Kształcenie zdalne prowadzone będzie w oparciu o REGULAMIN, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II.

  1. W dniach od 10 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. praktyczna nauka zawodu realizowana jest stacjonarnie w szkole i w warsztatach szkolnych, wg obowiązującego tygodniowego planu lekcji i załączonego harmonogramu.
  2. Zajęcia kształcenia ogólnego, przewidziane w dniu odbywania praktycznej nauki zawodu, realizowane będą zdalnie, poza terminem przewidzianym w planie lekcji i w trybie offline.

III.

  1. W dniach od 10 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia dydaktyczne z wybranych przedmiotów maturalnych w klasach czwartych, realizowane są stacjonarnie w szkole,   wg załączonego harmonogramu .
  2. Pozostałe zajęcia kształcenia ogólnego, przewidziane w dniu przeprowadzania zajęć z przedmiotów maturalnych, realizowane będą zdalnie, poza terminem przewidzianym w planie lekcji i w trybie offline.

 

 REGULAMIN

harm

Skip to content