29
LIS
2021

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE MwZII

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów na kursy zawodowe prowadzone w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja międzyszkolna na niżej wymienione kursy dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 3 grudnia 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są
w zakładce Dokumenty.

 

 1. Kurs zawodowy: kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem + egzamin
 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub innej szkole realizującej projekt
 • Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych – 28, praktycznych – 10
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2022 r. 
 • Uczestnicy kursu – 2 uczniów (miejsce składania formularzy – ZSP Żabno)

 

 1. Kurs zawodowy: kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie w III klasie uprawnień + egzamin
 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub w ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych – 52, praktycznych – 82
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2022 r. 
 • Uczestnicy kursu – 2 uczniów (miejsce składania formularzy – ZSP Żabno)

 

 1. Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B
 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały
  w CKZiU w Tuchowie i w ZSP w Zakliczynie lub innej szkole realizującej projekt
 • Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub osiągnie pełnoletność najpóźniej 31 marca 2022 r.)
 • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy 
 • Uczestnicy kursu – 3 uczniów (miejsce składania formularzy – ZSOiZ Ciężkowice)
Skip to content