22
PAź
2021

Plebiscyt „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” – WEŹ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU!!!

post_PLEBISCYT

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił plebiscyt na najlepszy  projekt realizowany z Funduszy Europejskich w Małopolsce pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” . Plebiscyt ma na celu odkrycie i pokazanie projektów, które w najlepszy sposób wykorzystały środki z Unii Europejskiej. To również okazja, aby pokazać, że inwestycje realizowane w Małopolsce przy wsparciu Funduszy Europejskich są dostrzegane i prawidłowo identyfikowane przez mieszkańców regionu.

Wśród zgłoszonych do plebiscytu przez Powiat Tarnowski projektów  znalazły się dwa, realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem:

  • Termomodernizacja budynków dydaktycznych w CKZIU w Tuchowie
  • Projekt „Mistrzowie w zawodzie”

 

Jak głosować

Aby oddać głos należy wybrać projekt z mapy Małopolski lub z listy powiatów oraz podać swój adres e-mail. Głos będzie zaliczony dopiero po zweryfikowaniu adresu poprzez kliknięcie w specjalny link przesłany automatycznie na wskazaną skrzynkę e-mailową.

 

Gdzie głosować

https://www.plebiscyt.fundusze.malopolska.pl/glosowanie/powiat-tarnowski?fbclid=IwAR3S4Lch9pEU-918Ihx_8bvxhhR9yX6-cwv5frnG1PO6erqkCfwaxilNwmQ

 

Głosujesz posługując się swoim adresem email.  Wykorzystaj zatem np pocztę Classroom’a, czyli    …………@ckziutuchow.org

Termin głosowania

Głosowanie trwa do 3 listopada 2021 r. Regulamin plebiscytu Regulamin plebiscytu jest dostępny w zakładce Regulamin.

 

PROJEKTY REALIZOWANE SĄ DLA CIEBIE!!!  ODDAJ NA NIE SWÓJ GŁOS!!!

 

OPIS PROJEKTÓW:

  1. Projekt „MISTRZOWIE w ZAWODZIE”

 

Beneficjent: Powiat Tarnowski          

Realizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. – 31.12.2019 r.

Wartość projektu: 4 999 483,38 zł; w tym dofinansowanie UE: 4 499 534,99 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem realizuje projekt pn. „Mistrzowie w zawodzie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.

Cel projektu: Poprawa jakości kształcenia zawodowego w branżach mechanicznej i górniczo-hutniczej oraz turystyczno-gastronomicznej poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli w postaci zwiększenia wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych

W projekcie brało udział 1268 uczniów i 15 nauczycieli.

W ramach projektu „Mistrzowie w Zawodzie” przeprowadzono prace remontowo – budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na pracownie i warsztaty w CKZiU w Tuchowie, utworzono nowe pracownie, zmodernizowano już istniejące. Wyposażono pracownie w pomoce dydaktyczne, środki trwałe i drobny sprzęt.

Dostępne formy wsparcia w ramach projektu:

– liczne kursy i szkolenia dla uczniów (m.in. prawo jazdy kat. B i BE, kurs barmana, kelnera, baristy, cukiernika, obsługa kasy fiskalnej, nowoczesne techniki przygotowania potraw, kurs spawacza różnymi metodami, kurs operatora koparko-ładowarki, żurawia, kurs pilota wycieczek, animatora czasu wolnego, AutoCAD)

– staże zawodowe/praktyki zawodowe dla uczniów oraz dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

– zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze (m.in. jęz. angielski i niemiecki zawodowy, z przedmiotu technologia gastronomiczna, technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych)

– wizyty zawodoznawcze u pracodawców (m.in. w renomowanych hotelach i restauracjach)

– współpraca z uczelniami wyższymi (zajęcia laboratoryjne i warsztatowe na uczelniach w Tarnowie i Krakowie)

– dokształcanie zawodowe nauczycieli CKZ (m.in. kurs AutoCAD, kurs kwalifikacyjny diagnosty samochodowego, kurs obsługi obrabiarek CNC, kurs kelnerski, studia podyplomowe z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie).

W ramach projektu powstała nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu na najnowszych urządzeniach stosowanych w branżach, co zwiększa zakres poznawczy uczniów i umożliwia odzwierciedlenie warunków pracy u przyszłych pracodawców.

 

2. Termomodernizacja budynków dydaktycznych CKZIU w Tuchowie

Dzięki środkom europejskim przeprowadzono docieplenie, wymianę stolarki, instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej, wyminę oświetlenia oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Z efektów korzystają uczniowie, ale i środowisko.

Beneficjent: Powiat Tarnowski
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2,79 mln zł
Wartość projektu: 4,76 mln zł
Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów dydaktycznych Powiatu Tarnowskiego w Tuchowie i Zakliczynie

 

IMG_1522 IMG_9424 34818814_1805524079468879_1689892119977656320_n IMG_5476 DSC06423 DSC_1284 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content