06
WRZ
2021

„Mistrzowie w zawodzie II” – REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest
rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia. Formularze rekrutacyjne należy składać do 17 września 2021 r.  u szkolnych liderów lub
w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.
Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są  w zakładce Dokumenty – Regulamin rekrutacji.

PEŁNA INFORMACJA O REKRUTACJI

Skip to content