17
CZE
2021

Wykaz materiałów pomocniczych do EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Komunikat dyrektora CKE  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

CZĘŚĆ PISEMNA

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć́ długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań́ , oraz może mieć́ kalkulator prosty*.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Egzamin polegający na WYKONANIU PRACY – zdający przychodzi w ubraniu roboczym!

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione poniżej.

 

MG.43  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

TG.16    Organizacja żywienia i usług gastronomicznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

 

Skip to content