17
MAJ
2021

REKRUTACJA NA STAŻE / PRAKTYKI ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na:

–  staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego   oraz

– praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin.

Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości
1 700,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce “Dokumenty” na stronie internetowej projektu oraz na stronach internetowych szkół biorących udział
w projekcie.

Staże i praktyki będą realizowane w terminach: 5-30 lipiec oraz 2-27 sierpień 2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie lub u szkolnych liderów wymienionych w zakładce “Kadra” do dnia 28 maja 2021 r.

Ilość miejsc ograniczona!

 

DOKUMENT W PDF

Skip to content