23
KWI
2021

Informacja o przyborach pomocniczych do egzaminu maturalnego w maju 2021 r.

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań

(odpowiedzi).

  1. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
przedmiot dozwolone przybory pomocnicze kto zapewnia?
 

 

biologia

chemia

fizyka

linijka

kalkulator prosty*

 

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

zdający lub szkoła

 

 

szkoła

 

geografia

linijka

kalkulator prosty

lupa

 

zdający
 

historia

 

 

lupa

 

zdający

 

informatyka

 

 

kalkulator prosty

 

zdający lub szkoła

 

język polski

słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób szkoła
 

 

matematyka

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty*

 

Wybrane wzory matematyczne

zdający

 

 

 

szkoła

 

wos

 

 

kalkulator prosty

 

zdający

*Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

zarzadzenie_16marca

Powered by WordPress Popup