01
KWI
2021

EGZAMIN ZAWODOWY – POPRAWA

UWAGA!  Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2021, w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 upływa w czwartek, 8 kwietnia 2021 r. ( zmiana terminu!!!)

Deklaracje proszę składać osobiście w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną ( skan) na adres ckziu.tuchow@gmail.com

WZÓR DEKLARACJI docx

WZÓR DEKLARACJI pdf

 

Skip to content