11
MAR
2021

ŚLUSARZ – sylwetka absolwenta i przykładowe miejsca pracy

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły branżowej w zawodzie ślusarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • w zakresie kwalifikacji 08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi potrafi:
 • wykonać prace ślusarskie z zastosowaniem obróbki ręcznej
  i maszynowej;
 • wytworzyć elementy maszyn i urządzeń metodami obróbki ręcznej i maszynowej;
 • naprawiać elementy maszyn i urządzeń;
 • wykonać połączenia rozłączne i nierozłączne metali;
 • zabezpieczać antykorozyjnie elementy maszyn, urządzeń oraz narzędzi;
 • sporządzać dokumentację techniczną z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej;
 • kalkulować koszty wytwarzania wyrobów;
 • dobrać środki i sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów;
 • stosować prawa i przestrzegać zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki.
 • W zakresie wykonywanych zadań zawodowych potrafi:
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

 

Przykładowe miejsca pracy ślusarza :
Ślusarze pracują przeważnie w przemyśle lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki. Przyszły ślusarz będzie również przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy.

zarzadzenie_16marca

Powered by WordPress Popup