11
MAR
2021

ŚLUSARZ – charakterystyka zawodu i warunki kształcenia

Ślusarz2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka zawodu:

Zawód ślusarz jest zawodem z możliwościami zatrudnienia w różnych branżach gospodarczych i przemysłowych.

Osoby posiadające dyplom potwierdzający kwalifikację zawodową w zawodzie ślusarz mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych elementów maszyn i urządzeń w zakładach produkcyjnych jako monterzy i konserwatorzy elementów maszyn i urządzeń.

Ślusarza określa się rzemieślnikiem, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa prostych mechanizmów i wyrobów metalowych. W zależności od rodzaju wykonywanych prac, ślusarze specjalizują się w określonych kierunkach. Ślusarz konstrukcji stalowych buduje trwałe, solidnie wykonane konstrukcje. Do jego podstawowych czynności należy cięcie i kształtowanie prętów, płaskowników i kształtowników stalowych oraz łączenie ich w przewidziane konstrukcje metodą nitowania lub spawania (elektrycznego lub gazowego). Ślusarz urządzeń komunalnych i ślusarz sprzętu domowego utrzymują urządzenia i sprzęt w stałej gotowości i sprawności technicznej, np. maszyny do szycia, młynki, roboty kuchenne, wentylatory i termowentylatory, pralki czy odkurzacze. Do urządzeń komunalnych należą m.in.: zamki, zasuwy, zawiasy, proste elementy instalacji wodnokanalizacyjnych, grzewczych, gazowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych.

Ślusarz samochodowy wymontowuje lub zamontowuje oraz ewentualnie naprawia proste mechanizmy w nadwoziu samochodu (zamki, blokady, zawiasy, podnośniki szyb, regulacje położenia foteli itp.). Wykonywane przez niego czynności naprawcze to roznitowanie lub demontaż tych mechanizmów, wymiana uszkodzonych elementów (czasami ich naprawa przez np. prostowanie) i ponowny montaż lub nitowanie. Ślusarz wyrobów artystycznych wytwarza, naprawia i odtwarza (rekonstruuje) metalowe wyroby artystyczne takie jak świeczniki, kandelabry, żyrandole, okucia artystyczne. Ślusarz dokonuje ręcznej obróbki odlewów, kształtuje pręty, płaskowniki i kształtowniki, wycina uszkodzone elementy i je odtwarza.

Zasadniczym wyposażeniem ślusarskiego stanowiska pracy jest stół warsztatowy z imadłem i (najczęściej) z wiertarką stołową.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej ślusarz jest zawodem uniwersalnym, umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co daje dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Warunki kształcenia:

Czas  przygotowania  do zawodu ślusarz to trzyletni okres  nauczania. Uwzględnia on aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń .

Nauka w szkole przygotowuje do zawodu, który jest uniwersalny, a to oznacza, że można uzyskać pracę wszędzie, gdzie prowadzona jest działalność mechaniczna.

Uczeń  w trakcie  nauczania poznaje  następujące przedmioty zawodowe: technologia wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, technologia wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi itp.

W trakcie trwania  nauki  uczeń ma możliwość zdobycia  dodatkowych  kwalifikacji np. kurs prawa jazdy kategorii B, kurs spawacza itp.

Umiejętności zdobyte w trakcie przygotowania praktycznego w zawodzie  ślusarz pozwalają na wykonywanie, naprawy oraz konserwację elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

spaw4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiednio wyposażone szkolne pracownie oraz nowa spawalnia są niezbędne do realizacji kształcenia w zawodzie ślusarz.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia w zawodzie ślusarz ma również możliwość poszerzenia zakresu kompetencji i umiejętności zawodowych
w obrębie grupy zawodów ślusarstwo i mechanika poprzez Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy z zakresu kwalifikacji:

  • MEC03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń – uzyskując wykształcenie w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 lub
  • MEC05. Użytkowanie obrabiarek skrawających – uzyskując wykształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających 722307 lub
  • MEC04. Montaż systemów rurociągowych – uzyskując wykształcenie w zawodzie monter systemów rurociągowych 712613

oraz

  • MEC09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
    i urządzeń i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje osoba posiadająca wykształcenie średnie ogólne (ukończone: liceum ogólnokształcące, technikum) otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik 311504.
Skip to content