11
MAR
2021

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – sylwetka absolwenta i przykładowe miejsca pracy

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły branżowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych:

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • przyjmowanie pojazdów samochodowych do obsługi i naprawy;
 • ocenianie stanu technicznego pojazdu i ustalenie przyczyn niesprawności oraz ich weryfikacji,
 • wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu;
 • demontaż i montaż części zespołów pojazdów samochodowych;
 • dobór oraz zastosowanie odpowiednich części, zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych;
 • zabezpieczenie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczenie do utylizacji;
 • przeprowadzenie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie;
 • sprawdzenie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych;
 • przeprowadzenie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych;
 • wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw;
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych.

 

Przykładowe miejsca pracy mechanika pojazdów samochodowych:

 • prywatne firmy,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • instytucje publiczne,
 • warsztaty obsługowo-naprawcze,
 • stacje serwisowe,
 • autoryzowane stacje obsługi pojazdów,
 • firmy świadczące usługi przewozowe,
 • przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej,
 • firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych.

 

Skip to content