11
MAR
2021

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – charakterystyka zawodu i warunki kształcenia

Mechanik pojazdów samocodowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka zawodu:

Zawód mechanik pojazdów samochodowych jest zawodem związanym z wykonywaniem prac diagnostycznych, obsługą, naprawą i konserwacją pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonywaniem kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych.

Mechanik  pojazdów  samochodowych  charakteryzuje się  dobrą znajomością budowy  pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów. Praca mechanika pojazdów samochodowych może być wykonywana w warsztatach obsługowo-naprawczych. Podczas wykonywania swojej pracy mechanik pojazdów samochodowych ma styczność z klientem, to od niego uzyskuje pierwsze i niezbędne informacje dotyczące  stanu technicznego, ewentualnych usterek i awarii. Mechanik pojazdów samochodowych może współpracować również z dostawcami części zamiennych oraz z podwykonawcami, m.in. firmami specjalizującymi się w regeneracjach podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od mechanika pojazdów samochodowych   gotowości  do  dokształcania  się  i  podnoszenia swoich kwalifikacji oraz znajomości techniki kierowania pojazdami, a także stosowania przepisów ruchu drogowego.

Warunki kształcenia:

W szkole nauka zawodu trwa trzy lata. Przygotowanie do zawodu odbywa się tak, aby można było  uzyskać pracę wszędzie, gdzie prowadzona jest działalność motoryzacyjna.

Przedmioty zawodowe, które przybliżają ucznia do zawodu w trakcie edukacji  to np.: silniki pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych itp.

Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają  na  zajęciach praktycznych w dobrze wyposażonych pracowniach, które są  niezbędne do realizacji kształcenia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Podwyższanie kwalifikacji w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych może odbywać się poprzez kontynuację nauki w technikum lub czasie nauki poprzez uczestnictwo w dodatkowych kursach, np. prawo jazdy kat B , spawacz itp.

zarzadzenie_16marca

Powered by WordPress Popup