10
MAR
2021

TECHNIK ELEKTRYK – sylwetka absolwenta i przykładowe miejsca pracy

Sylwetka absolwenta

Absolwent technikum w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1/ w zakresie kwalifikacji zawodowych ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

2/ w zakresie kwalifikacji zawodowych ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych:

 • eksploatowania instalacji elektrycznych;
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Przykładowe miejsca pracy technika elektryka

Jako elektryk możesz pracować:

 • w zakładach przemysłowych, (stoczniach, hutach, na platformach wiertniczych, lotniskach, kolejnictwie);
 • w firmach usługowych (naprawa sprzętu elektrycznego: maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku);
 • w zakładach energetycznych i w elektrowniach (stacje transformatorowe, farmy wiatrowe, elektrownie słoneczne);
 • w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne;
 • w firmach branży budowlanej zajmujących się kompleksowym wykonawstwem budynków;
 • w firmach branży elektrycznej;
 • w firmach branży telekomunikacyjnej, informatycznej;
 • w zakładach świadczących usługi naprawy instalacji elektrycznych;
 • we własnej firmie;
 • w kraju i za granicą.
Skip to content