08
STY
2021

Wyniki postępowania CKZIU.272.10.2020

Tuchów, 8 stycznia 2021 r.   CKZiU.272.10.2020

Dotyczy postępowania o  udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kursów prawa jazdy kategorii B dla uczniów CKZIU w Tuchowie.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy  pod Łowczówkiem informuje, iż w wymaganym postępowaniem terminie wpłynęły następujące oferty na przeprowadzenie w roku 2021 kursów prawa jazdy kat B dla 30 uczniów CKZIU w Tuchowie:

Lp Nazwa oferenta Kwota jednostkowa
(za 1 kursanta)
1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LIDER” Spółka Cywilna
Podrzecze 92
33-386 Podegrodzie
1 576, 00  zł
2 Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto Szkoła LUZ” spółka jawna
ul. Mościckiego 4
33-100 Tarnów
1 550,00 zł

Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena zaoferowana przez oferenta.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę :

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto Szkoła LUZ” spółka jawna
ul. Mościckiego 4
33-100 Tarnów
Koszt przeszkolenia 1 ucznia: 1 550,00 zł
Skip to content