25
LIS
2020

Zapytanie ofertowe

Dyrektor CKZiU w Tuchowie zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę.

Na podstawie odpowiednio stosowanego art. 71 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zmianami) zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę kart podarunkowych pre-paid dla pracowników CKZiU w Tuchowie.

Szczegóły :  ZAPYTANIE

Skip to content