25
PAź
2020

Kaształcenie zdalne od 26 października

W oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 23 października2020 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, od 26 października 2020 r. zajęcia lekcyjne w CKZIU w Tuchowie realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ( KSZTAŁCENIE ZDALNE).

Szczegóły w załączniku.

ZARZĄDZENIE I REGULAMIN KSZTALCENIA ZDALNEGO

Skip to content