23
PAź
2020

Informacja z otwarcia ofert

Kierownik zamawiającego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp : Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Zakup pomocy dydaktycznych” w ramach projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Skip to content