19
CZE
2020

Procedury bezpieczeństwa sanitarnego podczas EGZAMINU Z KWALIFIKACJI

egz_kwa

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy procedury przeprowadzenia w CKZIU  w TUCHOWIE  egzaminu z kwalifikacji , opracowane w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

PROCEDURY

Skip to content