20
MAJ
2020

Konsultacje dla maturzystów

Uwaga maturzyści!

od 25 maja, przez kolejne dwa tygodnie Wasi nauczyciele obowiązkowych przedmiotów maturalnych będą do Waszej dyspozycji i w ramach przedmaturalnych konsultacji w szkole, postarają się wyjaśnić Wam trudne kwestie i pomogą w usystematyzowaniu materiału. Konsultacje odbywać się będą przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa, o których przeczytacie poniżej.

Harmonogram konsultacji przedstawia się następująco:

język polski:

Pani mgr Małgorzata Kozioł

 • poniedziałek, 25 maja  godz. 9:00
 • poniedziałek, 1 czerwca godz. 9:00

 

Pani mgr Jadwiga Wiśniewska

 •  wtorek, 26 maja godz. 9:00
 •  wtorek, 2 czerwca godz. 9:00

 

Pani mgr Magdalena Wilga

 • środa, 27 maja godz. 9:00
 • środa, 3 czerwca godz. 9:00

 

matematyka: 

Pani mgr Małgorzata Kozioł

 • czwartek, 28 maja  godz. 10:00
 • czwartek, 4 czerwca godz. 10:00

 

język angielski:

Pan mgr Michał Krupiński
Pani mgr Agnieszka Stańczyk

 • piątek, 28 maja godz. 9:00
 • piątek, 5 czerwca godz. 9:00

 

 

Wytyczne MEN w sprawie bezpieczeństwa podczas konsultacji z nauczycielami w szkole:

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.
Skip to content